פורסם על ידי: ifbc2010 | מאי 23, 2010

אודות הארגון

לשכות המסחר הדו – לאומיות
לשכת מסחר דו לאומית הינה גוף וולונטרי שעיקר תפקידה הוא קידום הקשרים
העסקיים בין ישראל לארץ היעד.
בישראל פועלות  43 לשכות מסחר דו-לאומיות, המאוגדות במסגרת ארגון הקרוי
"ארגון הגג של לשכות המסחר הד-לאומיות".

לשכות המסחר הדו-לאומיות משלימות את פעילותם של גורמים ממלכתיים
וציבוריים אחרים הפועלים לקידום היצוא והסחר ובהם ניתן למנות את מכון היצוא,
התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ומנהל סחר חוץ  במשרד התמ"ת כולל נציגיו בחו"ל.

כל לשכה מגייסת חברים מתוך הקהילה העסקית הפעילה בארצות היעד.
ולכן ניתן למצוא כחברים בלשכות חברות עסקיות מהמובילות במשק
כמו גם אנשים פרטיים המקיימים קשרים עסקיים עם ארצות אלה.

למרבית הלשכות ישנה לשכה "אחות" בארץ היעד. לשכות ה"אחיות"
נטועות עמוק בתוך עולם העסקים המקומי. ובזכות קשר זה מתקיימים
קשרי עבודה הדוקים עם הקהילה העסקית בחו"ל כולל לשכות מסחר
מקומיות וארגונים כלכליים המעוניינים לקיים קשרים עסקיים עם ישראל .

כל לשכת מסחר דו – לאומית רשומה כעמותה ללא כוונות רווח.
ואינה נתמכת ע"י כל גורם ממשלתי .

יו"ר העמותה וכל חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות ללא שכר ונבחרים
ע"י האסיפה הכללית של חברי העמותה .
בין ראשי הלשכות השונות ניתן למנות אנשי עסקים מהמוכרים והפעילים ביותר במשק.

ארגון הגג של לשכות המסחר הדו-לאומיות רשום אף הוא כעמותה
ללא כוונות רווח ומאגד את כל לשכות המסחר הדו לאומיות שנוסדו
בהתאם לתקנון מוסדר ושעומדים בקריטריונים המתאימים.

לארגון הגג קיימת סמכות סטטוטורית  לאשר פתיחת לשכות מסחר דו לאומיות חדשות.
ארגון הגג מקיים מפגשים בין ראשי לשכות המסחר הדו לאומיות עם הארגונים והמוסדות
הממשלתיים הקשורים ליחסים העסקיים עם חו"ל כמו משרד התמ"ת משרד החוץ
ומשרד האוצר, מפגשים שוטפים עם קובעי מדיניות מהארץ ומחו"ל כמו שרים,
ראשי ממשלות, ראשי תאגידים גדולים ועוד.
ובנוסף, מקיים מספר אירועים בשנה שבהם ניתן למנות את ועידת ראש הממשלה
ליצוא ולשיתוף פעולה בין לאומי בשיתוף פעולה עם מכון היצוא ואיגוד לשכות המסחר.

 מטרות ותחומי פעילות הלשכות

עידוד וסיוע לחברות ישראליות ולחברות מארץ היעד לקדם את העסקים בין שתי המדינות.

מטרות אלו מושגות באמצעות הפעילויות הבאות:

– סיוע ביצירת קשרים עסקיים תוך התבססות על מערכת קשרים והכרויות אישיות עם גורמים עסקיים   ופוליטיים בארצות היעד.
– ארגון משלחות מישראל לארץ היעד ומארץ היעד לישראל.
– קיום  מערכת קשרים עם משרדי ממשלה, שגרירויות וארגונים כלכליים.
– הדרכת החברים בתחומי התרבות העסקית במדינות היעד.
– הרצאות וסמינרים לחברות ישראליות בתחומים מקצועיים .
– מסייע ליצואנים בהשגת מידע בתחומי מיסוי, תעודות מקור, רגולציה ומבחני התאמה לתקנים.
– חלוקת פרסים לחברות מצטיינות ביצוא, ביבוא ובהשקעות.
– ארגון אירועים חברתיים ליצירת תקשורת בין חברים ועם ארצות היעד.

היקף ואופי הפעילות של הלשכות שונה ממדינה למדינה. 

 

מודעות פרסומת

קטגוריות

%d בלוגרים אהבו את זה: